Compliance

LaFayette Advocaten is een handelsnaam van meerdere advocaten die uitsluitend zelfstandig de praktijk uitoefenen.
Dat betreft:
-mr. I.M. van der Vorst, (KvK 63873907)
-mr. J.K.A. van Loo (via Van Loo Advocatuur B.V., KvK 34262816)
-mr. J.M Caro (KvK 33268259)

-mr. B.C. van Bekkum (Van Bekkum Legal B.V. KvK 73046140)
-mr. A.A.H.M. van Zutven (via Van Zutven Advocatuur B.V. KvK 34269271)
-mr. M. Manders (KvK 34311175)
(hierna: ieder voor zich genoemd: de advocaat).

 LaFayette Advocaten is geen maatschap en geen samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. De advocaten zijn met elkaar verbonden in Coöperatie LaFayette U.A. (KvK 78545870). De advocaten zijn zelfstandig optredende advocaten en contracteren op persoonlijke titel. De advocaten delen de faciliteiten van het kantoor aan de Van Leijenberghlaan 199c (1082 GG) Amsterdam en maken allen ook gebruik van de handelsnaam LaFayette Advocaten.

Aangezien mrs Van der Vorst, Van Loo, Van Zutven & Manders niet zijn aangesloten bij een Stichting Beheer Derdengelden kunnen zij geen derdengelden ontvangen voor hun cliënten.

Conform regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zijn de advocaten van LaFayette Advocaten geregistreerd op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de NOvA:

John van Loo:

Ondernemingsrecht
(w.o. Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)

Verbintenissenrecht

Burgerlijk procesrecht
(w.o. Litigation)

Jacqueline Caro:

Arbeidsrecht

Irma van der Vorst:

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht/ Bestuurdersaansprakelijkheid

Anniek van Zutven:

Ondernemingsrecht
(w.o. Agentuur en distributie, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)

Bernd van Bekkum:

Verbintenissenrecht

Marieke Manders:

Ondernemingsrecht
(w.o. Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen)

Algemene praktijk
(w.o. Burgerlijk Recht)

Op grond van deze registratie dient iedere advocaat jaarlijks tien opleidingspunten te behalen op ieder hoofd rechtsgebied conform de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten